top of page
Privacy statemet

Horse-X Pro Privacybeleid

 

Bij Horse-X Pro begrijpen we het belang van privacy en zetten we ons in om de persoonlijke informatie van onze gebruikers te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven wanneer u onze mobiele app gebruikt.

 

Verzameling en gebruik van informatie

 

Wanneer u onze app gebruikt, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en locatie. We kunnen ook informatie over uw apparaat verzamelen, zoals het IP-adres van het apparaat, het besturingssysteem en het browsertype. We gebruiken deze informatie om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, en om te begrijpen hoe onze app wordt gebruikt.

 

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze app, inclusief de pagina's die u bezoekt, de functies die u gebruikt en de inhoud die u bekijkt. We gebruiken deze informatie om onze app te verbeteren en om uw ervaring te personaliseren.

 

Informatie delen en openbaar maken

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden, waaronder onze partners en dienstverleners, om onze diensten te leveren en te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als dit wettelijk vereist is of als reactie op een geldig juridisch verzoek.

 

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Beveiliging

 

We nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Geen enkele methode van internettransmissie of elektronische opslag is echter volledig veilig, dus we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op onze app te plaatsen.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via support@horsexpro.com

 

Dit privacybeleid is van kracht vanaf [datum invoegen] en blijft van kracht, behalve met betrekking tot toekomstige wijzigingen in de bepalingen ervan, die onmiddellijk na publicatie op deze pagina van kracht worden.

Cookies policy

Cookiebeleid voor Horse-X Pro

 

Bij Horse-X Pro doen we er alles aan om u de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van onze app en website. Om dit te bereiken, gebruiken we cookies om uw browse-ervaring te verbeteren en ons in staat te stellen u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze helpen de website om uw voorkeuren en activiteit te onthouden en laten de website efficiënter werken.

 

Hoe we cookies gebruiken:

 

Om uw ervaring te personaliseren: we gebruiken cookies om informatie op te slaan over uw voorkeuren en activiteit op onze app en website, zoals uw voorkeurstaal of regio.

Om onze app en website te verbeteren: We gebruiken cookies om het gebruik van onze app en website te analyseren, zodat we eventuele technische problemen kunnen identificeren en verbeteringen kunnen aanbrengen.

Om gerichte advertenties aan te bieden: we kunnen cookies gebruiken om advertentie-inhoud te leveren die relevant is voor uw interesses.

Cookies beheren:

U kunt het gebruik van cookies op onze app en website controleren door uw browserinstellingen aan te passen. Met de meeste browsers kunt u alle cookies accepteren of weigeren, alleen bepaalde soorten cookies accepteren of cookies helemaal blokkeren. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies ervoor kan zorgen dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies van onze app en website.

 

Updates van dit beleid:

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken, dus kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van hoe we cookies gebruiken.

 

Neem contact met ons op:

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op viasupport@horse-x.com.

Terms and conditions

Algemene voorwaarden Horse-X Pro mobiele app

 

Invoering

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Horse-X International, een bedrijf gevestigd in België ("Horse-X", "ons", "wij" of "onze") en u (" gebruiker", "u" of "uw"). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de Horse-X Pro mobiele applicatie en al haar producten of diensten (gezamenlijk "Mobiele Applicatie" of "Diensten").

Door onze mobiele applicatie te gebruiken, stemde u ermee in de voorwaarden van deze overeenkomst te accepteren en na te leven. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u de Mobiele Applicatie niet te gebruiken.

 

Accountvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, moet u een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Horse-X Pro is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze beveiligingsverplichting. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, ongeacht of u hiervan op de hoogte bent of niet.

 

Intellectueel eigendom

Onze mobiele applicatie en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van Horse-X Pro en worden beschermd door internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

 

Uw inhoud

Met onze mobiele applicatie kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar maken. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op of via de mobiele applicatie plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

 

Verboden toepassingen

U mag de Mobiele Applicatie alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in de Mobiele Applicatie niet te gebruiken:

. Op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving.

. Met het doel minderjarigen op welke manier dan ook uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, door te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.

. Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of andere soortgelijke verzoeken.

. Zich voordoen als of proberen zich voor te doen als Horse-X pro, Horse-X International, een Horse-X-medewerker, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of plezier van de Mobiele Applicatie beperkt of verhindert, of dat, zoals bepaald door Horse-X Pro, Horse-X Pro of gebruikers van de Mobiele Applicatie kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

 

Gebruikersinhoud

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") die u indient bij de Mobiele Applicatie tijdens het gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, gepastheid en intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrecht van alle ingediende inhoud. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud op de mobiele applicatie te controleren die door u is ingediend of gemaakt met behulp van onze diensten.

 

Uw Content-licentie voor Horse-X Pro

Door Inhoud in te dienen bij Horse-X Pro, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Mobiele Applicatie te gebruiken, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Mobiele Applicatie en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor Horse-X Pro omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Mobiele Applicatie, die er ook gebruik van mogen maken.

Data safty

Gegevensbeveiliging voor Horse-X Pro:

 

Horse-X Pro neemt de veiligheid en beveiliging van gegevens zeer serieus en heeft strikte maatregelen genomen om de gegevens van gebruikers te beschermen.

 

Alle gebruikersgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden beschermd door firewalls en andere beveiligingsmaatregelen.

 

Horse-X Pro zal alleen gebruikersgegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn voor het goed functioneren van onze app en het leveren van onze diensten.

 

Gebruikersgegevens worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de gebruiker, behalve zoals vereist door de wet of om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers te beschermen.

 

Horse-X Pro zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de gebruikersgegevens correct en up-to-date zijn.

 

Horse-X Pro zal gebruikers onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging en zal alle nodige stappen ondernemen om eventuele problemen op te lossen en gebruikersgegevens te beschermen.

 

Horse-X Pro zal voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 

Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren en te verwijderen, en kunnen hierom vragen door contact op te nemen met Horse-X Pro via de contactgegevens in ons Privacybeleid.

 

Horse-X Pro herziet en actualiseert regelmatig zijn gegevensveiligheids- en beveiligingsmaatregelen om de voortdurende bescherming van gebruikersgegevens te waarborgen.

Disclaimer

Disclaimer voor Horse-X Pro

 

De door Horse-X Pro verstrekte informatie en inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als professioneel advies. Horse-X Pro geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de app of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen in de app voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico.

 

Horse-X Pro onderschrijft of garandeert niet de juistheid of betrouwbaarheid van enige informatie, inhoud of advertenties die zijn opgenomen in, verspreid via of gelinkt, gedownload of geopend via een van de services in deze app, noch de kwaliteit van producten, informatie of ander materiaal dat door u wordt weergegeven, gekocht of verkregen als resultaat van een advertentie of enige andere informatie of aanbieding in of in verband met de services.

 

Horse-X Pro is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies of onnauwkeurigheden in de informatie in de app, of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de informatie in de app.

 

Horse-X Pro is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van websites van derden die naar of vanuit de app zijn gelinkt. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Horse-X Pro van de site.

 

Horse-X Pro behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan de app en de inhoud ervan aan te brengen.

 

Door Horse-X Pro te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze disclaimer, stop dan met het gebruik van de app.

bottom of page